Search

Calendar

«  September 2017  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Entries archive

 
JZU Dom zdravlja Rožaje, Dobrodošli na naš sajt !
 
Dom zdravlja Rožaje smješten je u podnožiju Bandzovog Brda na desnoj strani magistralnog puta Berane Rožaje, neposredno do autobuske stanice
 
 

Dom zdravlja danas ima 30 ljekara, od čega su većina specijalisti raznih grana. Sa višom školom radi 4 radnika, sa srednjom svih smjerova 60, a nemedicinskog osoblja na oba nivoa 20 od čega 2 sa VSS, jedno VŠ, a ostali SSS i KV radnici. Dom zdravlja Rožaje kontinuirano prati savremena zbivanja u zdrastvu pa sa tog razloga se radi na dodatnim edukacijama svih zaposlenih, kao potvrda toga imamo 3 magistra medicinskih nauka i jednog primarijusa itd. Na taj način se postiže praćenje svih savremenih dostignuća u medicini.


 
 
 

JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE


Adresa: ul. 29 novembar
84310 Rožaje, Crna Gora
Call centar: +382-51-271-347
FAX
+382-51-271-347

Oficijelni sajt: www.dzrozaje.me
Email adresa: dzrozaje@t-com.me

ETIČKI KODEKS MOŽETE PREUZETI OVDJE

Plan upravljanjem otpada možete preuzeti klikom na link

PLAN UPRAVLJANJEM OTPADOM

 

JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE

VIJESTI

01.02.2016

POSJETA MINISTRA ZDRAVLJA I PREDSJEDNIKA OPŠTINE SA SVOJIM SARADNICIMA DOMU ZDRAVLJA ROŽAJE

Dana 01.02.2016. god. ovu ustavnovu je posjetio Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa saradnicima  I predsjednik Opštine Ejup Nurković. Na random satanku director je upoznao prisutne o onome što je rađeno u predhodnom vremenu kada je upitanju organizacija, usavršavanje kadrova investicije koje su izvedene u ovohj ustanovi kako bi se stvorili što bolji uslovi za rad. Organizacija rada se stalno dograđuje I prilagođava pacjentima I novim shvatanjima organizacija medicinskih ustanova indikativna je edukacija svih zapošljenih I posebno ljekara u ovoj ustanovi kao I redovno usavršavanje odnosno dodjela specalizacija za one discipline koje su uska grla u fukcionisanju. Pobrojane su sve velike donacije koje su u predhodnom period završene uz niz manjih projekata koja ova ustanova planira radi boljeg fukcionisanja kao I prioritete budućeg razvoja ove ustanove uz istovremeno iznošenje problema sa kojima se u ovoj ustanovi sretaju. Ministar zdravlja je izrazio zadovoljstvo sa onim što jevideo u ovoj ustanovi, sa načinom fukcionisanja I dao određene smjernice daljeg unapređenja fukcionisanja ove zdrastvene ustanove, pohvalio je rad Menadžmenta ove ustanove I tražio od predsjednika Opštine radi zajedničkih interesa da se Lokalna uprava uključi u rešavanje budućih potreba ove ustanove. Ministar je tražio I ocjenu rada ove ustanove od strane predsjednika Opštine. Predsjednik opštine je izrazio zadovoljstvo ovom posjetom ministra zdravlja  I potom kazao da je zadovoljan kako ova ustanova fukciniše kako menadžmet upravlja ovom ustanovom I izrazio spremnost da pomomogne u mjeri mogućeg. Na kraju posjete svis u bili saglasni da ova ustanova radi dobro da treba napraviti napora da se standardi podignu da se stvore što bolji standardi zapošljenih kao I pacjenata koji koriste usluge ove ustanove. Na kraju je director ove ustanove zamolio Ministra za rešavanje određenih pripriteta od strane ministarstva kako bi ova ustanaova fukcionisala što bolje što je minister podržao I naglasio da će se založiti da se ti projekti što prije relizuju.

29.01.2016. god.

Posjeta Ambasadora Turske u Crnoj Gori i koordinatora TIKE za Crnu Goru JZU Dm zdravlja Rožaje

Dana 29.01.2016 god. uvažena gospoda je posjetila JZU Dom zdravlja Rožaje a razlog posjete je donacija savremenog saniteskog auta. Zajedno sa njima sa svojim saradinicima u Domu zdravlja je posjetio Ejup Nurković. TIKA je donirala Centru bezbjednosti Rožaje terensko auto A Domu zdravlja Rožaje sanitetsko auto, tim povodom je održana mala svečanost na trgu uz primo predaju auta rukovodiocima ovih ustanova. Direktor doma zdravlja se zahvalio na donaciji i kao na predhodnim donacijama koje je Republika Turska preko svoje agencije za međunarodnu saradnju – TIKA donirala ovoj ustanovi.

Tom prilikom su pobrojane dosadašnje donacije ovoj ustanovi. Prva donacija je rekonstrukcija porodilišta i opremanje sa tehničkom opremom. Druga donacija je opremanje ambulante za očne bolesti sa cjelokupnom dijagnostičkom opremom i treća savremeno sanitetsko auto sa savremenom medicinskom opremom za pružanje hitne medicinske pompći. Direktor je upoznao prisutne sa kadrom kojim raspolaže ova ustanova sa prostornom i tehničkom opremljenošću i perspektivama razvoja. Ambosador a potom direktor TIKE su se zahvalili na toplom prijemu i obećali da će i ubuduće donirati ovoj ustanovi ono što budu potrebe ove ustanove a nadobrobit građana Rožaja. Predsjednik opštine se gostima zahvalio na mnogim donacijama različitim ustanovama i pojedincima koje je tika dosada donirala. Predsjednik opštine je potom zamolio donatore da se nastavi saradnja na nivou lokalne zajednice i naznačio pojedine projekte koji bi bili prioriteti a služili bi građanima Rožaja.

  

 30.12.2015. god.

U JZU Dom zdravlja Rožaje priređena je mala svečanost za djecu sa posebnim potrebama i njihove roditelje. Povod svečanosti je bila donacija naše sugrađanke  Semiha Luboder Kolarević u iznosu od 1000 eura . Odluka direktora i službe za djecu sa posebnim potrebama je bila da se pedesetoro ove djece dobije novčanu naknadu od 20 eura. 

Porodici i djeci se obratio direktor Doma zdravlja Rožaje dr Hajran Kalač. On je naglasio da se u ovoj ustanovi  stvaraju sve bolji uslovi kako bi se udovoljilo ovoj djeci. Naglasio je da u fizkanoj medicini  primljen još jedan tehničar fizikalne medicine za ovu populaciju, da je dr Zekić završila specilizaciju iz pedijatrije i da će se baviti samo ovom populavcijom.

Dr Zekić je zamolila  prisutne roditelje da svi zajedno budu uporni kako bi rehabilitacija  ove djece bila bolja, treba da se angažuju prvoshdno porodice , škole, sve sredine gdje borave, Dom zdravlja i Lokalna samouprava. Dr Zekić je naglasikla da djeca sa posebnim potrebama mogu biti korisni članovi društva i svojih porodica i još jednom je zamolila porodice ove djece na saradnju i da je ona spremna da im pomogne.

 

 

 

 

15.12.2015 . god.

 OBUKA GESTOVNOG GOVORA POHAĐALI SU:

1. Dr Rifat Muković, ORL

2. Adina Pepić, med. sestra ORL  

 

VIJESTI 

Rožaje 08.07.2015 god.

POSJETA DIREKTORA TIKE DR SERDAR KANA JZU DOMU ZDRAVLJA ROZAJE

 

08.07.2015 godine imali smo zadovoljstvo da ugostimo generalnog direktora TIKE Serdara Kana iz Turske.

Prilikom posjete gospdinu Kanu je direktor Doma Zdravlja dr Hajran Kalač prestavio JZU Dom zdravlja Rožaje, koliko radnika zapošljava , kakva je struktura skojom opremom raspolaže Dom zdravlja, odeljenskim kapcetima, koje dijagnostičke procedure radi itd.

Dr Kalač je upoznao je gospdina Kana i njegove saradnike, predsjednika Opštine Ejupa Nurkovića sa donacijama koje je TIKA izvela u ovoj ustanovi o predhodnom periodu.

U ovoj ustanovi 2010 god. izvršena građevinska rekonstrukcija i opremanje inventarom, dijagnostičkim pomagalima pordilište sa ginekologije cijelokupna investicija je iznosila oko 300.000 €. 2013 godine izvedenisu građevinski radovi i nabavljena oprema za očnu ambulantu u vrijednosti 30.000 €.

Ovom prilikom gospodin Kan sa predsjednikom Opštine i svojim saradnicima je obišao očnu ambulantu koju su zajednički sa direktorom Doma zdravlja svečano otvorili i na licu mjesta je gospodin Kan obećao da će se za ovu ambulantu donirati dodatna oprema, koju je predložio oftamolog dr Saimir Markišić.

Potom su obišli porodilište gdje je prezentirana šta je sve urađeno i šta bi od opreme trebalo nabaviti.

Na kraćem prijemu u kabinetu direktora Doma zdravlja prezentirano je od strane direktora Doma zdravlja šta su prioriteti u daljem razvoju ove ustanove kako i u poboljšanju uslova za rad zaposlenih u ovoj ustanovi i prilagođavanju ustanove za udobniji boravak pacijenata i drugih korisnika ove ustanove.

Navedeno je da je greni sistem dotrajao i to kotlovi grejna tijela, urađena je projektna dokumetacija i investicija je oko 70.000 €. Iznjete su potrebe zamjena sistama osmoze na hemodijalizi investicija 15.000€.

Nabavka jedne sonde D4 za potrebe porodilišta cijna sonde oko 10.000 € i druga manje vrijedna oprema.

U izlaganju gospodina Kana moglo se čuti da je zadovoljan i posjetom Domu zdravlja Rožaje kao i onim što je vidio u ovoj ustanovi i obećao da će i dalje pomagati ovu ustanovu u mjeri mogućeg. U kraćem izlaganju presjednika Opštine Rožaje gospodina Ejupa Nurkovića uz riječi zahvalnosti ovoj organizaciji i gospodinu Kanu izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, izrazio nadu da će TIKA i ubuduće pomagati ovu ustanovu i Opštinu Rožaje N ktraju se direktor Doma zdravlja Rožaje zahvalio na posjeti u ime radnika ove ustanove i lično ime a zahvalnicu je iuputio i za sve druge donacije  koja je TIKA izvela u Crnoj Gori a vezane su za zdravstveni sistem

 

 

 

Rožaje 27.03.2015 god.

POSJETA MINISTRA ZDRAVLJA I DIREKTORA FONDA DOMU ZDRAVLJA ROŽAJE

Dana 27.03.2015 god. ovu ustanovu je posjetio ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa saradnicima, direktor Fonda zdrastva dr Kenan Hrapović i predsjednik Opštine Ejup Nurković.

Svrha posjete je upoznavanje novog ministra sa stanjem i fukcionisanjem ove zdrastvene ustanove.

Ministar je obišao cjelokupni Dom zdravlja sve njegove segmente i službe. Po obilasku je u kabinetu direktora Doma zdravlja dr Hajrana Kalača izrazio zadovljstvo sa onim štoje vidio i po pitanju prostora, higijene, organizacije i načina fukcionisanja ove ustanove. Na radnom satanku direktor Doma zdravlja je upoznao prisutne o onome što je rađeno u predhodnom vremenu kada su upitanju organizacija, usavršavnje kadrova, stvaranje uslova za rad, koje su invisticije izvedene itd.

Direktor je upoznao prisutne da se organizacija rada stalno dograđuje i prilagođava pacijentima i novim svatanjima organizaciji rada. Edukacije svih zapošljenih su redovne a posebno se vodi računa o specijalizacijama za nedostajuće discipline. Invisticije u ovoj ustanovi su izvedene uglavnom preko donatora i nabrojane su one najveće: Rekonstrukcija porodilišta, građevinski plus oprema u iznosu 300,000 eura, očna ambulanta, građevinski i oprema 30,000 eura oba projekta donirala Tika Turska.

Laboratorisku opremu i sanitetsko auto donirala Japanska vlada 70,000 eura, stolarija sa bravarijom donirao Karitas Luksenburg iznos 150,000 eura, zaobilaznicu oko Doma zdravlja sa asfalitiranjem, rasvetom, kupljenjem otbadnih voda i rekonstrukcijom kanalizaconog sistema uradila Lokalna uprava.

Rekonstrukcija unutrašnjih ambulanti prilaza, stepeništa itd. u iznosu od 20,000 eura uradio Dom zdravlja iz sopstvenih sredstava kao i više aparat i tehničkih sredstava. Za to vrijeme Fond zdrastva invistirao 50,000 eura za rekonstrukciju primarne mreže za grijanje. Uz niz manjih projekata ova ustanova je stvorila uslove za dobro fukcionisanje.

Direktor Doma zdravlja Rožaje je potom upoznao prisutne sa priotetima budućeg razvoja ove ustanove i sa problemima sa kojima se sreće ova ustanova i predložio načine riješavnja.

Ministar zdravlja je izrazio zadovoljstvo sa onim što je vidio sa načinom fukcionisanja sa modelom prilagođavanja i dao prijedlog šta treba raditi u predstojećem periodu kao i omogućnostima daljeg unapređenja fukcinisanja ove zdrastvene ustanove. Iznio je stav da se u sve aktivnosti treba uključiti i Lokalna zajednica i pomoći finasiski ovu zdrastvenu ustanovu u smislu podizanja kvalitetata rada kao i održavanje objekata. Predsjednik opštine je izrazio zadovoljstvo ovom posjetom, iznio stavove o dosadašnjem fukcionisanju ove ustanove, izrazio spremnost da pomogne i dao prijedlog da bi trebalo razmisliti u prerastanju u Opštu bolnicu, na tu opasku su se uključili i ministar i direktor Fonda da će se sve razmotriti ali da je to ne racionalno i da nigdje u svijetu na udaljenostisti ispod 50 km. ne postoje Opšte bolnice. Direktor Fonda zdrastva je iznio svoje viđenje fukcinisanja ove ustanove o načinu i metadologiji novog pristupa i praćenja svih segmenata zdrastvenog sistema o racionalizaciji štednji i finasijskim problemima Fonda zdrastva a da je spreman da podrži sve racionalne projekte.

Na kraju su se svi saglasili da ova ustanova radi dobro da treba napraviti napora da se podignu standardi, da se stvore što bolji uslovi za rad zapošljenih kao i pacijenta koji koriste usluge ove ustanove.

 

Rožaje, 24.04.2012.god.
 

Dom zdravlja Rožaje, posjetio je ambasador Japana u Crnoj Gori  Nj.E.g Toshio Tsunozaki. Razlog posjete Nj.E., je uručivanje donacije rožajskom Domu zdravlja vrijedne oko 72 000, 00eura.

Donirana je oprema za labaratoriju Doma zdravlja i jedno specijalizovano vozilo za potrebe Doma zdravlja u slučaju neophodnog transporta bolesnika prema većim zrdastvenim centrima.

Uručivanje donacije upriličeno je u Domu zdravlja.

Ambasador je istu uručio Direktoru  Doma zdravlja gospodinu Hajranu Kalaču a ceremoniji je prisustvao Predsjednik Opštine Rožaje sa svojim saradnicima  i Sekretar Ministrastva zdravlja gospodin Zoran Kostić.

 

 

  
 

 
 

Korisni linkovi   

 
 
Opština ROŽAJE – Zvanični sajt – The official website of Rozaje